Algemene voorwaarden

Deelname aan workshops, coaching, gratis sessies dan wel groepsles of het kopen van producten via de webshop bij Op het Yogamatje betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Je kunt je zoon of dochter aanmelden voor alle activiteiten van Op Het Yogamatje door online het inschrijfformulier in te vullen bij de activiteit en indien van toepassing te betalen. Vermeld hierbij de naam en leeftijd van je kind. Pas na aanvaarding en betaling van de inschrijving door Op Het Yogamatje komt de overeenkomst tot stand. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het aantal beschikbare plaatsen is te zien op de betreffende pagina’s. Indien er niet direct plaats is, kun je in overleg op een wachtlijst worden geplaatst en informeer ik je wanneer er een plek vrijkomt.

Fysieke en psychische klachten en bijzonderheden van je kind die invloed kunnen hebben op het beoefenen van yoga dien je aan te geven op het inschrijfformulier, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn, dan kan de docente vooraf in gesprek met je gaan om de bijzonderheden uitvoeriger te bespreken. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga medisch gezien kan en geen contra-indicaties geeft met yoga. (Kinder)yoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. De docent van Op Het Yogamatje is geen arts.

Op Het Yogamatje kan beslissen om deelname aan de lessen voor ouder en/of kind te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep en/of de les of het ontbreken van voldoende kennis over de eventuele aandoening van je zoon of dochter door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), waarbij Op Het Yogamatje de doorslaggevende beslissing neemt.

Bij individuele coaching maakt Op Het Yogamatje persoonlijk kennis met de ouders / verzorgers van de coachee, voordat de eerste sessie plaatsvindt en worden bijzonderheden besproken tijdens een informele intake. Het is om die reden niet toegestaan de coachee te laten brengen door een familielid, oppas of au pair, tenzij de kennismaking met de ouder / verzorger al eerder heeft plaatsgevonden.

Toestemming

Bij kinderen onder de 16 jaar is er voor de coaching en kinderyogales toestemming nodig van beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). Beide ouder(s)/verzorger(s) dienen de coachovereenkomst te ondertekenen, voordat er begonnen wordt met het coachingtraject. De verantwoordelijkheid voor het informeren van de andere gezaghebbende ouder/verzorger door de opdrachtgevende ouder/verzorger ligt niet bij de coach / docente van Op Het Yogamatje. Op geen enkele manier kan Op Het Yogamatje hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Niemand houdt van spam en je persoonlijke gegevens zullen met zorg worden omgegaan en je privacy zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij het tonen van interesse, het deelnemen aan activiteiten of het kopen van producten waarbij je je mailadres achterlaat geef je toestemming om te worden opgenomen in mijn klantenbestand en maandelijkse mailinglijst. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je jezelf uitschrijven via de button onderaan de nieuwsbrief of mij mailen via info@ophetyogamatje.nl.

Brengen en halen

Je kind dient 10 tot 5 minuten voor aanvang van de coachingsessie of kinderyogales aanwezig te zijn. Er wordt gewerkt met een opbouw en afbouw, dus te laat komen is storend voor de andere kinderen. Er is geen wachtruimte aanwezig bij de individuele kindercoaching sessies en kinderyoga groepsles, maar er zijn genoeg leuke (koffie) tentjes om zelf even te genieten van een momentje rust of alvast boodschappen te doen.

De docent streeft ernaar dat de coachingsessie en kinderyogales op tijd is afgelopen, maar biedt geen garantie. Na de coachingssessie of kinderyogales wordt het kind opgehaald door de ouder / verzorger van de cursist of een door hen aan Op Het Yogamatje aangewezen familielid, oppas of au pair.

Lees verder onder afmelden wat er wel en niet kan en wat de afmeldtermijn is.

Kosten en betaling

De kosten staan vermeld op de website. Het verschuldigde bedrag voor workshop of kinderyogales dient vooraf te worden betaald via de winkelwagen. De factuur voor de individuele coachingsessie conform de factuur dient per bank op NL08KNAB0256511217 t.n.v. Op Het Yogamatje uiterlijk twee (2) weken na dagtekening van de factuur, binnen te zijn. Tenzij anders staat aangegeven op de factuur. Als het niet mogelijk is het bedrag voor het kindercoaching traject in één keer te betalen, dan kan er in overleg ook in 2 of 3 termijnen worden betaald.

Wanneer een ouder/verzorger, zijn/haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, na twee herinneringen, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de coachingsessies, workshop of kinderyogales te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Alle extra kosten verbonden aan deze betaling of uitbesteding aan een incassobureau zullen worden doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s).

Sessies, lessen en workshops die onverhoopt niet kunnen doorgaan, worden niet terugbetaald maar worden later in overleg ingehaald. De kosten voor de activiteiten kunnen tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te voldoen.

Vergoeding

Helaas wordt in de meeste gevallen kindercoaching niet vergoed, maar het loont de moeite om even bij je eigen zorgverzekeraar te informeren of kijk op nibud.nl. Kosten voor kindercoaching en gezinscoaching kunnen wellicht wel als aftrekpost “bijzondere ziektekosten” bij de belastingaangifte worden opgevoerd. Neem hiervoor contact op met de belastingdienst

Afmelden

Coaching

Verplaatsen of annuleren van de afspraak is mogelijk tot uiterlijk 24 uur van tevoren via whats app of telefonisch. Bij niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.  De coach en de opdrachtgevende ouder(s)/verzorger(s) kunnen te alle tijde de overeenkomst stopzetten middels schriftelijke mededeling, met in achtneming van de uiterlijke annuleringstermijn van 24 uur.

Workshops

Restitutie van het inschrijfgeld bij afmelding voor de workshop is alleen mogelijk indien afmelding meer dan vier (4) weken voor aanvang van de workshop is doorgegeven per mail of telefoon. Annulering binnen vier (4) weken voor de startdatum is niet mogelijk. Je plek mag je doorgeven aan een ander DUO. Op Het Yogamatje moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook kan er iemand van de eventuele wachtlijst jullie plek overnemen en zodoende kan Op Het Yogamatje het inschrijfgeld terugbetalen.

Kinderyogales

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.Terugvordering van lesgeld of korting op het lesgeld is niet mogelijk. Het missen van lessen ten gevolge van blessures, vakantie, bruiloften, feestjes ed. geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld. In uitzonderlijke gevallen zoals overlijden of ziekenhuisopname kan hiervan in overleg worden afgeweken.

Annulering door Op Het Yogamatje

Op Het Yogamatje is ten alle tijden gerechtigd om de activiteiten te annuleren. Dit kan ook voorkomen als er bijvoorbeeld te weinig workshop of kinderyoga les deelnemers aanwezig zullen zijn. Indien de activiteit wordt geannuleerd door de docent wordt dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de ouder/verzorger en naar een passend alternatief gezocht of het cursusgeld wordt terug betaald.

Misdragen

Op Het Yogamatje neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als je kind zich misdraagt. Wanneer je kind zich meerdere malen misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de sessie of les te ontzeggen.Op Het Yogamatje is maatgevend in de interpretatie van de term ‘misdragen’. Restitutie van afgesproken sessies of les is niet mogelijk.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de individuele coachingssessie of kinderyogales iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat Op Het Yogamatje je kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen je vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop je tijdens de sessies bereikbaar bent. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Ouders /verzorgers zijn niet aanwezig tijdens de coachingssessie  of kinderyogales tenzij anders is afgesproken.

Lestijden en locaties

Lestijden en locaties staan aangegeven op de website. Op Het Yogamatje behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de lestijden en locaties te wijzigen. Indien deze wijziging voor problemen zorgt kan de overeenkomst bij Op het Yogamatje binnen 7 dagen nadat de wijziging kenbaar is gemaakt worden stop gezet en volgt restitutie van het overige lesgeld.

Kleding

Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. Een warm vestje en en grote handdoek zijn ook fijn om mee te nemen. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Deelname is volledig op eigen risico van de cursist. De ouder(s)/verzorger(s) van de cursist is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengen en dat eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Op Het Yogamatje is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteiten van Op Het Yogamatje, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op Het Yogamatje is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en derden. Op Het Yogamatje stelt de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor schade die door het kind wordt aangericht.

Webshop producten

  • Kinderboek & Yogakaarten set

Met grote zorg is het kinderboek en de kinderyogakaarten box samengesteld en door mij nagekeken voordat het verzonden is. Mocht er onverhoopt een beschadiging bij het verzenden zijn opgetreden neem dan direct contact op. Mocht de box of het kinderboek niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je de onbeschadigde box of kinderboek goed verpakt retourneren op eigen kosten. Je ontvangt het aanschaf bedrag retour.

Direct zonlicht kan de kaft van het boek en de tekeningen en kaarten op den duur doen verbleken of iets verkleuren.

  • Gezins telefoontas

We hebben ons best gedaan de kleuren van het materiaal zo goed mogelijk op de foto te zetten, maar er kan kleurverschil zijn met de realiteit. De telefoontas wordt gemaakt door studiomacnas en ik verwijs voor het mooi houden van de leren tas naar de instructies op haar website. Ook voor schade of bij het kapotgaan hou ik de voorwaarden van studiomacnas aan. Neem zsm contact met mij op voor overleg.

  • Zilveren oorbellen

De oorbellen worden gemaakt door sieradenontwerpster Marlies Dinnissen en op de oorbellen zijn haar algemene voorwaarden van kracht mbt schade. Neem zsm contact met mij op voor overleg.

Klachten

Op Het Yogamatje doet er alles aan om je kind zo goed mogelijk te begeleiden of les te geven. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn dan wordt je verzocht dit aan te geven bij de coach / docent. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht of de coaching overeenkomst zal worden herzien indien daar gegronde redenen voor zijn. Ondanks dat Op Het Yogamatje resultaatgericht werkt, biedt Op Het Yogamatje geen garantie voor resultaat.

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring