Moeder (zoon 9)
Je website is prettig leesbaar, duidelijk en uitnodigend! De coachpraktijk plek waar we waren ervoer ik als heel prettig en met zorg ingericht. De opdrachten die we samen deden waren laagdrempelig, leuk en leerzaam. We gaan thuis de oefeningen samen zeker doen!! Ik, maar ook mijn zoon, hebben je begeleiding als vloeiend ervaren!
Als feedback gaf hij aan dat op het moment dat je uitlegde hoe te ademen hij bij je uitleg geen weerstand voelde. Normaal is hij namelijk bang dat hij het niet goed zou doen. Het punt waar hij heel gevoelig voor is, feedback van iemand anders (en die van zichzelf), dus dat was heel fijn.
Daarom wilde ik als moeder deze middag ook gebruiken om gewoon te ervaren en niet om bovenstaand adem probleem te benoemen/aanpakken. Het lekker ervaren is gelukt!
Misschien dat je ons/hem met het verkeerd ademen nog verder kunt helpen in de toekomst? Voor nu laat ik het geleerde even bezinken en de gezellige, maar drukke december dagen voor laten gaan.