Algemene voorwaarden

-> voor het privacybeleid scroll naar beneden <-

Deelname aan workshops, coaching, gratis sessies dan wel groepsles of het kopen van producten via de webshop bij Op het Yogamatje betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Je kunt je zoon of dochter aanmelden voor alle activiteiten van Op Het Yogamatje door online het bestelformulier in te vullen bij de yogawinkel en af te rekenen. Vermeld hierbij de naam en leeftijd van je kind. Pas na aanvaarding van de inschrijving door Op Het Yogamatje komt de overeenkomst tot stand. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het aantal beschikbare plaatsen is te zien op de betreffende pagina’s. Indien er niet direct plaats is, kun jein overleg op een wachtlijst worden geplaatst en informeer ik je wanneer er een plek vrijkomt.

Fysieke en psychische klachten en bijzonderheden van je kind die invloed kunnen hebben op het beoefenen van yoga dien je aan te geven op het inschrijfformulier, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn, dan kan de docente vooraf in gesprek met je gaan om de bijzonderheden uitvoeriger te bespreken. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga medisch gezien kan en geen contra-indicaties geeft met yoga. (Kinder)yoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. De docent van Op Het Yogamatje is geen arts.

Op Het Yogamatje kan beslissen om deelname aan de lessen voor ouder en/of kind te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep en/of de les of het ontbreken van voldoende kennis over de eventuele aandoening van je zoon of dochter door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), waarbij Op Het Yogamatje de doorslaggevende beslissing neemt.

Bij individuele coaching maakt Op Het Yogamatje persoonlijk kennis met de ouders / verzorgers van de cursist voordat de eerste sessie plaatsvindt en worden bijzonderheden besproken tijdens een informele intake. Het is om die reden niet toegestaan de cursist te laten brengen door een familielid, oppas of au pair, tenzij de kennismaking met de ouder / verzorger al eerder heeft plaatsgevonden.

Toestemming

Bij kinderen onder de 16 jaar is er voor de coaching en kinderyogales toestemming nodig van beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). Beide ouder(s)/verzorger(s) dienen de coachovereenkomst te ondertekenen. De verantwoordelijkheid voor het informeren van de andere gezaghebbende ouder/verzorger door de opdrachtgevende ouder/verzorger ligt niet bij de coach / docente van Op Het Yogamatje. Op geen enkele manier kan Op Het Yogamatje hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Niemand houdt van spam en je persoonlijke gegevens zullen met zorg worden omgegaan en je privacy zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij het tonen van interesse, het deelnemen aan activiteiten of het kopen van producten waarbij je je mailadres achterlaat geef je toestemming om te worden opgenomen in mijn klantenbestand en maandelijkse mailinglijst. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je jezelf uitschrijven via de button onderaan de nieuwsbrief of mij mailen via info@ophetyogamatje.nl.

Brengen en halen

Je kind dient 10 tot 5 minuten voor aanvang van de coachingsessie of kinderyogales aanwezig te zijn. Indien je kind meer dan 5 minuten te laat is en niet uiterlijk 24 uur vantevoren is afgemeld, kan je kind niet meer deelnemen. Deze sessie / les kan niet worden ingehaald en komt te vervallen. De docent streeft ernaar dat de coachingsessie en kinderyogales op tijd is afgelopen, maar biedt geen garantie.

Na de coachingssessie of kinderyogales wordt het kind opgehaald door de ouder / verzorger van de cursist of een door hen aan Op Het Yogamatje aangewezen familielid, oppas of au pair.

Kosten en betaling

De kosten staan vermeld op de website. Het verschuldigde bedrag voor workshop of kinderyogales dient vooraf te worden betaald via de winkelwagen. De factuur voor de individuele coachingsessie conform de factuur dient per bank op NL08KNAB025651121 t.n.v. Op Het Yogamatje uiterlijk twee (2) weken na dagtekening van de factuur, binnen te zijn. Tenzij anders staat aangegeven op de factuur.

Wanneer een ouder/verzorger, zijn/haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, na twee herinneringen, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de coachingsessies, workshop of kinderyogales te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Alle extra kosten verbonden aan deze betaling of uitbesteding aan een incassobureau zullen worden doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s).

Sessies, lessen en workshops die onverhoopt niet kunnen doorgaan, worden niet terugbetaald maar worden later in overleg ingehaald. De kosten voor de activiteiten kunnen tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te voldoen.

Afmelden

Coaching

Als je kind wegens ziekte afwezig zal zijn, dan dien je dit tenminste 24 uur voor aanvang van de sessie telefonisch of per mail door te geven. Er zal dan in overleg een andere afspraak worden ingepland. Indien er binnen 24 uur wordt afgezegd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

De coach en de opdrachtgevende ouder(s)/verzorger(s) kunnen te alle tijde de overeenkomst stopzetten middels schriftelijke mededeling, met in achtneming van de uiterlijke annuleringstermijn van 24 uur.

Workshops

Restitutie van het inschrijfgeld bij afmelding voor de workshop is alleen mogelijk indien afmelding meer dan vier (4) weken voor aanvang van de workshop is doorgegeven per mail of telefoon. Annulering binnen vier (4) weken voor de startdatum is niet mogelijk. Je plek mag je doorgeven aan een ander DUO. Op Het Yogamatje moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook kan er iemand van de eventuele wachtlijst jullie plek overnemen en zodoende kan Op Het Yogamatje het inschrijfgeld terugbetalen.

Kinderyogales

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.Terugvordering van lesgeld of korting op het lesgeld is niet mogelijk. Het missen van lessen ten gevolge van blessures, vakantie, bruiloften, feestjes ed. geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld. In uitzonderlijke gevallen zoals overlijden of ziekenhuisopname kan hiervan in overleg worden afgeweken.

Annulering door Op Het Yogamatje

Op Het Yogamatje is ten alle tijden gerechtigd om de activiteiten te annuleren. Dit kan ook voorkomen als er bijvoorbeeld te weinig workshop of kinderyoga les deelnemers aanwezig zullen zijn. Indien de activiteit wordt geannuleerd door de docent wordt dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de ouder/verzorger en naar een passend alternatief gezocht of het cursusgeld wordt terug betaald.

Misdragen

Op Het Yogamatje neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als je kind zich misdraagt. Wanneer je kind zich meerdere malen misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de sessie of les te ontzeggen.Op Het Yogamatje is maatgevend in de interpretatie van de term ‘misdragen’. Restitutie van afgesproken sessies of les is niet mogelijk.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de individuele coachingssessie of kinderyogales iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat Op Het Yogamatje je kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen je vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop je tijdens de sessies bereikbaar bent. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Ouders /verzorgers zijn niet aanwezig tijdens de coachingssessie  of kinderyogales tenzij anders is afgesproken.

Lestijden en locaties

Lestijden en locaties staan aangegeven op de website. Op Het Yogamatje behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de lestijden en locaties te wijzigen. Indien deze wijziging voor problemen zorgt kan de overeenkomst bij Op het Yogamatje binnen 7 dagen nadat de wijziging kenbaar is gemaakt worden stop gezet en volgt restitutie van het overige lesgeld.

Kleding

Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. Een warm vestje en en grote handdoek zijn ook fijn om mee te nemen. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Deelname is volledig op eigen risico van de cursist. De ouder(s)/verzorger(s) van de cursist is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengen en dat eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Op Het Yogamatje is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens de activiteiten van Op Het Yogamatje, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op Het Yogamatje is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en derden. Op Het Yogamatje stelt de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk voor schade die door het kind wordt aangericht.

Stralende Kinderyoga Box

Met grote zorg is deze kaarten box samengesteld en verstuurd. Mocht er onverhoopt een beschadiging bij het verzenden zijn opgetreden neem dan direct contact op. Mocht de box niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je de onbeschadigde box verpakt retourneren op eigen kosten. Je ontvangt het aanschaf bedrag retour.

Klachten

Op Het Yogamatje doet er alles aan om je kind zo goed mogelijk te begeleiden of les te geven. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn dan wordt je verzocht dit aan te geven bij de coach / docent. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht of de coaching overeenkomst zal worden herzien indien daar gegronde redenen voor zijn. Ondanks dat Op Het Yogamatje resultaatgericht werkt, biedt Op Het Yogamatje geen garantie voor resultaat.

Privacybeleid Op Het Yogamatje

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy zo goed mogelijk te beschermen. Op deze pagina beschrijf ik welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snap je beter hoe ik werk. Dit privacybeleid is enkel en alleen van toepassing op de diensten van Op Het Yogamatje en Op Het Yogamatje is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dit privacybeleid te accepteren. De persoonlijke informatie die je mij toevertrouwd zal ik vertrouwelijk behandelen.

Gebruik van de diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en de betaling automatisch via Mollie & KNAB te kunnen voltooien. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Op Het Yogamatje of die van een derde partij. Deze gegevens combineer ik niet met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie
Wanneer je mij een e-mail stuurt is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. In het geval van gegeven toestemming voor bijvoorbeeld het maken van foto’s en gegevens benodigd voor de factuur ben ik zelfs verplicht deze e-mails voor de verplichte tijdsduur te bewaren. Soms vraag ik ook naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke klachten. Met deze informatie ben ik beter in staat je vragen te beantwoorden of oefeningen op aan te passen. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Op Het Yogamatje of die van een derde partij zoals betalingsgegevens. Deze gegevens combineer ik niet met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies
Met de Cookie gegevens krijg ik een beter inzicht in mijn klanten en kan hierop mijn diensten beter afstemmen. Mijn website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jou gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server van Op Het Yogamatje of die van een derde partij zoals Google Analytics. Ik heb de laatste 3 cijfers van je IP adres hebt geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ uitgezet. Ik maak geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Er worden dus alleen anonieme gegevens overgebracht. Ik kan deze informatie gebruiken om bij te houden hoe je de website gebruikt, via welk medium (telefoon, laptop, tablet) en inzicht te krijgen waar mijn klanten vandaan komen. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en voldoe hiermee aan de richtlijnen van het College van Bescherming Persoonsgegevens.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het kan zijn dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor heb gekregen. Voor het maken en gebruiken van foto’s voor specifieke doeleinde van Op Het Yogamatje vraag ik vooraf schriftelijke toestemming aan de aanwezige ouder/verzorger. Deze foto’s zullen worden bewaard op het account van Op het Yogamatje zonder persoonlijke gegevens erbij en voor de duur zolang Op Het Yogamatje bestaat of de toestemming voor gebruik wordt ingetrokken. Intrekken kan door een mail te sturen aan info@ophetyogamatje.nl. Mocht je bezwaar tegen hebben tegen het verzamelen van gegevens dan kan er indien mogelijk een persoonlijke passende afspraak worden gemaakt waarmee wel akkoord kan worden gegaan of er kan besloten worden dat deelname aan de activiteit niet mogelijk is.

Derden
De adres- en bankgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve als dit nodig is om de activiteit te kunnen boeken. Je naam en email adres komen in het wereldwijde online mailsysteem van Mailchimp, omdat ik je via dit mailsysteem op de hoogte kan houden van interessante activiteiten, gratis tips en inspiratie. Onderaan de nieuwsbrief kan je je op elk moment zelf uitschrijven en/ of je gegevens aanpassen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzien van persoonsgegevens
Je hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die aan mij verstrekt zijn ten alle tijden in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kun je een mail sturen aan info@ophetyogamatje.nl.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Bij vragen over dit privacybeleid, kun je contact opnemen:

Op Het Yogamatje
Julianaweg 417

3523XE Utrecht
06-40300974
info@ophetyogamatje.nl

KvK65119622

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op [05-05-2018]